no company avatar
 • ЕИК/ПИК:175235554
 • Дейност: Aгенция
 • Местоположение:София
 • Име на фирмата на латиница:Detelina group ltd
 • Адрес в Sellers.bg:Detelina-group.sellers.bg
 • Категория:Недвижими имоти
 • Адрес:бул. Алесксандър Стамболийски 118, ет.1, ап.2
 • Телефон:0898641220
 • E-mail:detelina_imot@abv.bg

Детелина груп ЕООД
 • Град: София
 • Адрес: бул. Алесксандър Стамболийски 118, ет.1, ап.2
 • Телефон/и: 0898641220,
 • E-mail: detelina_imot@abv.bg
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: detelina_imot@abv.bg

Kauzi.bg logo